De boete/lod is onherroepelijk
Maatregel 06/07/20

AFM legt Aegon boete op voor overtreding regels productontwikkelingsproces

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 mei 2020 een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan AEGON Levensverzekering N.V. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling en aanpassing van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP), voorschriften voor het productontwikkelingsproces niet naleefde.

Op 1 september 2016 trad de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in werking. Naar aanleiding hiervan bracht Aegon op 30 november 2016 het UBP op de markt. Het UBP is een complex en impactvol pensioenproduct met een variabele uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten en gedurende de looptijd kan het product niet worden gewijzigd. Klanten moeten de risico’s van zo’n variabel product kunnen en willen dragen.

Overtreding

De AFM heeft onderzocht of Aegon bij de ontwikkeling van het UBP heeft voldaan aan de sinds 1 januari 2013 geldende normen voor het productontwikkelingsproces (ook wel PARP: Product Approval and Review Process). Hierbij heeft de AFM tekortkomingen geconstateerd. Aegons procedures en maatregelen waarborgden niet dat de doelgroep van het UBP voldoende was afgebakend (dat duidelijk was voor welke klanten het product geschikt is), dat het UBP in uiteenlopende scenario’s aantoonbaar voldeed aan de doelstelling van de doelgroep en dat de wijze waarop het UBP werd verkocht was afgestemd op de doelgroep. Door deze tekortkomingen in het ontwikkelingsproces kon het product terechtkomen bij consumenten voor wie het niet geschikt was. De AFM heeft de overtreding vastgesteld in de periode 30 november 2016 tot 1 januari 2018.

Hoogte van de boete

Het basisbedrag van de boete in deze zaak is €500.000. De AFM vindt dat bedrag in dit geval passend. De ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid zijn geen aanleiding voor een aanpassing van het basisbedrag. De AFM waardeert het dat Aegon zich constructief heeft opgesteld bij het onderzoek van de AFM, maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen en eventuele nadelige gevolgen van de overtreding voor haar klanten ondervangt. Dit leidt echter niet tot een verlaging van de boete. 

Belang van de norm

De AFM heeft sinds de invoering van de Wvp verschillende onderzoeken gedaan naar de kenmerken en het ontwikkelingsproces van variabele pensioenuitkeringsproducten. De AFM heeft deze onderzoeken uitgevoerd om vroegtijdig risico’s bij deze producten te signaleren en daarmee de kans op teleurstellingen bij deelnemers in de toekomst te verkleinen. De meeste deelnemers aan een premieregeling hebben op pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor een variabele uitkering. Het aantal premieregelingen zal de komende jaren stijgen en risico’s en keuzes zullen meer richting de individuele deelnemer verschuiven. De AFM wijst daarom op het belang om blijvend aandacht te houden voor de positie van de deelnemers in premieregelingen.

Aegon heeft geen bezwaar aangetekend tegen het besluit van de AFM, waardoor dit op 24 juni 2020 onherroepelijk is geworden.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Kees Versluis, woordvoerder AFM, via 06-2144 5720 of kees.versluis@afm.nl.

 

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.