Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Voorgevel AFM-gebouw
Nieuws 09/04/20

AFM trekt vergunning van Visie Verzekeringen in

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 januari 2017 de vergunning ingetrokken van Visie B.V. uit Hilversum, handelend onder de naam Visie Verzekeringen (Visie). Visie zorgde niet voor een integere bedrijfsuitoefening. Zo informeerde zij klanten niet goed en verdiepte zij zich onvoldoende in haar klanten. Ook werd Visie in de praktijk aangestuurd door een persoon die niet door de AFM was getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Visie moest haar financiële dienstverlening direct staken en haar activiteiten binnen drie maanden afwikkelen.

Klanten werden door Visie gebeld voor het maken van een afspraak bij hen thuis. Veel van deze klanten hadden in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten en kregen van Visie het advies om deze verzekering over te sluiten naar andere beleggingsproducten.

Onvoldoende verdiept in de klant

Voordat Visie klanten adviseert, moet zij zich verdiepen in klanten door informatie over hen in te winnen. Zo moet Visie weten welke beleggingsdoelstellingen klanten hebben en onderzoeken of zij de risico’s van een product begrijpen en financieel kunnen dragen. Visie moest haar advies op deze informatie aanpassen. De AFM heeft vastgesteld dat Visie onvoldoende informatie over haar klanten inwon.

Misleidende en onjuiste informatie

Ook informeerde Visie klanten niet goed over de dienstverlening van Visie en de aangeboden producten. Klanten ontvingen onjuiste, misleidende en onduidelijke informatie. Visie verstrekte relevante informatie over de diensten en producten te laat en handelde klachten bovendien niet goed af.

Beleidsbepaler niet getoetst

De AFM constateerde ook dat het dagelijks beleid van Visie bepaald werd door een persoon die niet was getoetst door de AFM. Een onderneming moet de personen die haar beleid bepalen, vooraf aanmelden en laten toetsen door de AFM. De AFM stelt dan de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze personen vast. Visie had deze beleidsbepaler niet aangemeld. De AFM kon de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze persoon daarom niet vaststellen.

Gevolgen intrekking vergunning

Omdat haar vergunning is ingetrokken, mag Visie geen vergunningplichtige activiteiten meer ontplooien. De maatregel is behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tegen de uitspraak van het CBb staat geen rechtsgang meer open. De volledige beschikking, de beslissing op bezwaar en de links naar de uitspraken in beroep en hoger beroep kunt u hiernaast vinden.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier op de website.

Journalisten kunnen contact opnemen met Yolanda Bieckmann, woordvoerder AFM, via 020-797 24 35 of  yolanda.bieckmann@afm.nl.

Stand van zaken juridische procedure
Vergunning is ingetrokken Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
16 januari 2017 23 januari 2017 22 juni 2017 (1) 3 augustus 2017 5 maart 2018 (2) 13 april 2018 15 oktober 2019 (3)

 

(1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.

(2) De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.

(3) Het CBb heeft het hoger beroep ongegrond verklaard, waarmee de intrekking van de vergunning onherroepelijk is geworden.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.