Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

rapport
Nieuws 14/11/19

Grote verschillen in kwaliteitsslag overige OOB-accountantsorganisaties

De kwaliteitsslag bij de ‘overige OOB-accountantsorganisaties’, dit zijn de partijen direct na de Big 4, laat grote verschillen zien. Daarvoor is gekeken naar de mate waarin een cultuur van kwaliteit centraal staat (verandertraject), hoe het proces van continue verbetering plaatsvindt (kwaliteitscirkel) en hoe de kwaliteitswaarborgen zijn verankerd en toegepast. De kwaliteitswaarborgen hebben de tekortkomingen in een aantal onderzochte wettelijke controles niet voorkomen of gedetecteerd. Dit blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’, dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag publiceert. 

De kwaliteitsslag bij de ‘overige OOB-accountantsorganisaties’, dit zijn de partijen direct na de Big 4, laat grote verschillen zien. Daarvoor is gekeken naar de mate waarin een cultuur van kwaliteit centraal staat (verandertraject), hoe het proces van continue verbetering plaatsvindt (kwaliteitscirkel) en hoe de kwaliteitswaarborgen zijn verankerd en toegepast. De kwaliteitswaarborgen hebben de tekortkomingen in een aantal onderzochte wettelijke controles niet voorkomen of gedetecteerd. Dit blijkt uit het rapport ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’, dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag publiceert. 

De AFM heeft over de periode 2017-2018 onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin Accon, BDO, Baker Tilly (BT), Grant Thornton (GT) en Mazars, hun cultuur en organisatie op orde hebben om de kwaliteit van hun wettelijke controles duurzaam te kunnen borgen.

Verschil in kwaliteitsslag

Alle partijen zijn bezig met hun kwaliteitsslag, zo blijkt uit het onderzoek. De AFM is positief over de kwaliteitsslag bij BDO en licht positief over Mazars. AFM heeft de meeste zorgen over de kwaliteitsslag bij BT en in mindere mate zorgen over Accon. Per accountantsorganisatie is ook van een aantal wettelijke controles de kwaliteit onderzocht. Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd als ‘onvoldoende’. De kwaliteitsslag zal dus nog gerealiseerd moeten worden in de kwaliteit van de wettelijke controles.

Intensivering toezicht

Het toezicht op deze vijf accountantsorganisaties is geïntensiveerd omdat ze niet goed presteerden in het vorige onderzoek, waarover de AFM in juni 2017 heeft gepubliceerd. Ze beschikten in de onderzoeksperiode over een OOB-vergunning. De reikwijdte van het onderzoek bij GT is beperkt tot de kwaliteitswaarborgen en enkele wettelijke controles. GT kondigde de omzetting aan van haar OOB-vergunning naar een reguliere vergunning, terwijl het onderzoek deels nog niet was gestart. 

Maatschappelijk belang

Samen hebben de onderzochte accountantsorganisaties in 2018 een marktaandeel van 16% (3.231) van alle wettelijke controles en 14% (122) in de OOB-markt. OOB-accountantsorganisaties voeren zowel de wettelijke controles uit bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB), zoals beursgenoteerde ondernemingen en verzekeraars, als bij andere ondernemingen. 

Kwaliteitsslag heeft impuls nodig

Gerben Everts, bestuurder van de AFM: ‘Met de conclusies en bevindingen uit het onderzoek krijgen beleggers en andere belanghebbenden beter inzicht in hoe de onderzochte accountantsorganisaties zich op het gebied van kwaliteit tot elkaar verhouden en wat de verschillen zijn in de kwaliteitsslag. Ook kunnen accountantsorganisaties met de good practices de benodigde kwaliteitsslag een verdere impuls geven.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle de Jong, woordvoerder AFM, via 020-797 2129 of danielle.de.jong@afm.nl

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.