nieuwsbericht-adviseur-klant-goud-outline
Rapport 31/01/19

Banken hebben aan bijna 17.000 mkb’ers compensatie of volledig voorschot aangeboden

Per peildatum 31 december 2018 zijn vier banken klaar met het versturen van een aanbod aan gedupeerde mkb’ers. Eén bank geeft aan dat de laatste aanbodbrieven nog vóór het einde van het eerste kwartaal 2019 worden verstuurd. De andere bank die nog niet klaar is, heeft alle klanten die in 2018 geen aanbodbrief hebben ontvangen, een volledig voorschot aangeboden. In totaal zijn 16.964 van de 18.953 mkb’ers die in aanmerking komen voor herstel, op de hoogte gebracht van het compensatiebedrag waarop ze minimaal kunnen rekenen. Aan 15.197 mkb’ers is €860 miljoen aan compensatie of voorschotten uitgekeerd.

Dit blijkt uit de vierde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) van de Autoriteit Financiële markten (AFM), die vandaag door de minister van Financiën naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  • Vier banken hebben alle aanbodbrieven verstuurd

  • Eén bank stuurt laatste aanbodbrieven in eerste kwartaal 2019

  • Eén bank heeft alle klanten aanbod- of voorschotbrief gestuurd

  • Compensatiebedrag bij bijna 17.000 mkb’ers bekend

  • €860 miljoen compensatie of voorschot uitgekeerd

  • Volgende voortgangsrapportage in juni 2019

Vier banken gereed

Van de zes banken die zijn aangesloten bij het UHK hebben vier banken hun klanten een aanbod gedaan. In de tussentijdse rapportage van november 2018 waren dat er nog drie.

Eén bank stuurt laatste aanbodbrieven eerste kwartaal 2019

De twee banken met de meeste klantdossiers hebben in samenspraak met de AFM verschillende procesoptimalisaties doorgevoerd. Eén bank verwacht de laatste (bijna 1.500) aanbodbrieven nog dit kwartaal te sturen aan haar klanten. Doordat deze bank– bij minder complexe dossiers – de controle van het aanbod door de externe beoordelaar na het versturen van de aanbodbrief uitvoert, hebben mkb’ers sneller een aanbod gekregen. Als achteraf blijkt dat de aangeboden compensatie te hoog was, hoeft de klant niets terug te betalen. Heeft de klant te weinig ontvangen, dan wordt dit alsnog aangevuld.

Eén bank heeft alle klanten een aanbod- of voorschotbrief gestuurd

Alle klanten van een andere bank die nog niet klaar is, hebben vóór het einde van 2018 duidelijkheid gekregen over het compensatiebedrag. De bijna 2.600 klanten die geen aanbod hebben gekregen in 2018, hebben alsnog een brief ontvangen met daarin een volledig voorschot op het totale bedrag aan compensatie. Dit bedrag is verder niet toegelicht in de brief. Als het genoemde bedrag in de voorschotbrief hoger is dan het definitieve aanbod dat door de bank nog wordt berekend, mag de klant het teveel ontvangen bedrag houden. Bij een eventueel tekort krijgt de klant alsnog de compensatie waar hij volgens het UHK recht op heeft.

€860 miljoen aan compensatie of voorschot uitgekeerd

In totaal komen 18.953 mkb’ers in aanmerking voor herstel. Per 31 december 2018 is bij bijna 17.000 mkb’ers een compensatiebedrag bekend. Er is inmiddels aan 15.197 mkb’ers voor €860 miljoen uitgekeerd in de vorm van compensatie of voorschot. De bedragen die in de vorm van een voorschot zijn uitgekeerd worden definitief zodra het aanbod dat volgt wordt geaccepteerd. Als de ondernemer het aanbod niet accepteert, moet het voorschot aan de bank worden terugbetaald. Mkb’ers hebben twaalf weken de tijd om het aanbod van hun bank te accepteren. Eind 2018 hebben 8.001 mkb’ers dat gedaan. Een groot aantal klanten heeft nog tijd om te reageren. Er zijn in totaal 110 klanten die het aanbod hebben afgewezen.

Volgende voortgangsrapportage in juni 2019

Voor de zomer publiceert de AFM een vijfde voortgangsrapportage voor de periode tot en met mei 2019. De AFM heeft de twee banken die nog niet klaar zijn met het versturen van alle aanbodbrieven erop gewezen dat zij hun klanten actief moeten blijven informeren en de actuele stand van zaken op hun website moeten houden.

Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

Contact bij dit artikel

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij je op de hoogte.