Go to content
Attention:

Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

europa
Nieuws 05/04/19

Bereid u voor op ESEF

De Europese Commissie is op 17 december 2018 onder voorbehoud akkoord gegaan met de Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single Electronic Format (ESEF). Dit is een nieuw verplicht digitaal format voor jaarrekeningen. In voorbereiding hierop kunt u verschillende webinars bekijken. Op 4 juni kunt u een seminar bijwonen over digitalisering en verslaggevingstandaarden.

Webinar implementatie ESEF

Voor de opstellers van financiële verslaggeving is er een webinar over de implementatie van ESEF in hun organisatie. Dit is een vervolg op het webinar over ESEF in het algemeen en belangrijk voor uitgevende ondernemingen die vanaf boekjaar 2020 onder ESEF gaan rapporteren.

Webinar Anchoring

Het webinar over anchoring is nuttig voor uitgevende ondernemingen die verwachten dat zij elementen gaan toevoegen die niet standaard in de ESEF- taxonomie zijn opgenomen. Een nieuw element aan de taxonomie toevoegen kan alleen als deze wordt verbonden aan een bestaand element of bestaande elementen in de basistaxonomie.

Seminar digitalisering en verslaggevingstandaarden

Op het seminar dat de Nederlandse overheid organiseert op 4 juni spreken medewerkers van SBR Nederland en ESMA en een uitgevende onderneming met ervaring in XBRL-rapportages voor de SEC. Het seminar is bedoeld voor senior-vertegenwoordigers van Europese lidstaten en (supra)nationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor beleid voor externe rapportages. Vertegenwoordigers van effectenuitgevende ondernemingen zijn ook van harte welkom.

Meer weten?

Meer informatie over ESEF en de RTS staat op de website van ESMA. De AFM publiceert meer informatie op haar website zodra de RTS officieel is gepubliceerd. Daarnaast is de AFM van plan in de tweede helft van 2019 een bijeenkomst te organiseren waarin marktpartijen worden geïnformeerd over de invoering van ESEF.

 

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.