Terug

Mag een onderneming in een reclame-uiting opnemen dat zij een AFM-vergunning heeft?

Dat is toegestaan als de onderneming zich aan de wet houdt. Dat wil zeggen dat de informatie correct, duidelijk en niet misleidend moet zijn. (Dit staat in artikel 4:19 Wft.) Wij geven hieronder enkele voorbeelden waarbij het niet mag.

- De informatie is niet correct en misleidend als de onderneming geen AFM-vergunning heeft. Er kan ook sprake zijn van misleiding als de activiteiten of producten waarvoor reclame wordt gemaakt buiten het toezicht van de AFM vallen.

- In sommige gevallen moet een onderneming deze zin opnemen in een reclame-uiting: ‘Let op: u belegt buiten AFM-toezicht.’ Verwijst de onderneming in dezelfde reclame-uiting zonder nadere toelichting ook naar een AFM-vergunning? Dan kan bij de consument verwarring ontstaan over de vraag of en in hoeverre sprake is van AFM-toezicht. Dit is onduidelijk en daarmee in strijd met de wet. De onderneming moet ervoor zorgen dat de informatie duidelijk is en daar zelf een goede vorm voor vinden. (Denk daarbij aan een extra toelichting of het weglaten van de verwijzing naar de vergunning.)

- Als de onderneming verwijst naar haar AFM-vergunning, mag zij niet de indruk wekken dat de AFM de producten ondersteunt of aanbeveelt. Zij mag bijvoorbeeld niet op haar website stellen dat de onderneming is opgericht ‘in nauw overleg’ met de AFM.

 Naar alle veelgestelde vragen