Terug

Wat houdt de meldplicht in?

Een onderneming moet beleid, procedures en maatregelen hebben die haar in staat stellen om ongebruikelijke transacties te herkennen en deze ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. De meldprocedure staat toegelicht op de website van FIU-Nederland onder ‘instellingen’.

Een melding aan FIU-Nederland van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie moet op grond van artikel 16 Wwft onverwijld plaatsvinden, nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie bekend is geworden.Naar alle veelgestelde vragen