Terug

Wat houdt de meldplicht in?

Een onderneming moet een beleid hebben dat haar in staat stelt om ongebruikelijke transacties te herkennen en moet ongebruikelijke transacties melden bij het FIU.

Een melding van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie moet onverwijld plaatsvinden, nadat het ongebruikelijke karakter van die transactie bekend is geworden. Met onverwijld wordt bedoeld: in ieder geval binnen 14 dagen.

Met de wetswijziging van 1 januari 2013 is het transactiebegrip aangepast. Een direct of causaal verband tussen de ongebruikelijke transactie en de werkzaamheden van de onderneming is geen vereiste. Het is voor de meldingsplicht in beginsel niet relevant wanneer een ongebruikelijke transactie heeft plaatsgevonden.

Lees meer over de Wwft en de meldplichtNaar alle veelgestelde vragen