Terug

Wat houdt risicogeoriënteerd cliëntenonderzoek in?

De Wwft kent het risicogeoriënteerde cliëntenonderzoek. Een onderneming kan het cliëntenonderzoek aantoonbaar afstemmen op de risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie (artikel 3, achtste lid Wwft).Naar alle veelgestelde vragen