Terug

Wat is een Nadere Regeling?

Met de Nadere Regeling gedragstoezicht financiƫle ondernemingen (NRgfo) geeft de AFM invulling aan haar bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet op financieel toezicht (Wft). De AFM heeft de Nadere Regeling gewijzigd om invulling te geven aan de specifieke bevoegdheid om voor te schrijven in welke vorm en op welke wijze de vrijstellingsvermelding in uitingen opgenomen dient te worden.Naar alle veelgestelde vragen