Terug

Indien een aanbieding geschiedt van effecten waarvan de voorwaarden in het basisprospectus staan, waar dient men de vrijstellingsvermelding op te nemen?

Het is mogelijk om, in het geval dat de vrijstellingsvermelding niet al op het basisprospectus is gedaan (conform artikel 2:1, vijfde lid, onderdeel a  van de Nadere regeling), de vrijstellingsvermelding te doen in of te voegen bij het document dat de definitieve voorwaarden bevat.

Dit kan door bij deze definitieve voorwaarden een inlegvel dan wel een kaft te gebruiken. De definitieve voorwaarden behorende bij een basisprospectus kunnen worden gezien als een aanbod of een document waarin een aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld.

Uit de prospectusverordening (Verordening (EG) nr. 809/2004) volgt dat volledige informatie over een aanbieding alleen beschikbaar is in de vorm van een combinatie van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden.Naar alle veelgestelde vragen