Terug

Voor wie is de vrijstellingsvermelding verplicht?

Voor instellingen die voor een activiteit gebruik maken van een vrijstelling enerzijds van toezicht van de AFM en anderzijds van vergunningplicht of prospectusplicht. Deze verplichting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en beleggingsobjecten boven €100.000.Naar alle veelgestelde vragen