Terug

Wanneer zijn de adviesregels van toepassing en wat houden ze in?

De adviesregels (artikel 4:23 Wft) gaan over advies over zogenaamde 'impactvolle producten'. Dit zijn onder andere: 

  • alle complexe producten zoals als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen en beleggingsobjecten;
  • spaarrekeningen en de daaraan verbonden spaarfaciliteiten, waarvan de rentevergoeding is gekoppeld aan de koersontwikkeling van tot de handel op een markt in financiële instrumenten toegelaten financiële instrumenten;
  • financiële instrumenten;
  • krediet waarvan de kredietsom meer dan €1.000 bedraagt;
  • hypothecair krediet;
  • verzekeringen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen van een cliënt. Denk hierbij aan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen en pensioenverzekeringen;
  • combinaties van 2 of meer van de financiële producten, bedoeld in de onderdelen a tot en met h van de definitie van financieel product in artikel 1:1 van de wet. 

Als de adviesregels van toepassing zijn, betekent dit dat een vergelijkingswebsite die adviseert zich een beeld moet vormen van haar klanten (ken-uw-cliënt-regels), en op basis daarvan een geschikt advies moet geven. De vergelijkingswebsite moet informatie inwinnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van de klant voor zover dat redelijkerwijs relevant is voor het advies.

Let op, ook andere eisen kunnen van toepassing zijn
Voor klantmedewerkers die adviseren geldt bijvoorbeeld een diplomaplicht. Klantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. Meer informatie over vakbekwaamheidseisen voor klantmedewerkers en vergunninghouders vindt u op onze website.Naar alle veelgestelde vragen