Terug

Vergelijkingssites - advisering

Veelgestelde vragen over Vergelijkingssites - advisering

Wanneer is sprake van een aanbeveling?

Informatie wordt gezien als een aanbeveling als er (impliciet) een mening/waardeoordeel over de informatie wordt gegeven. Dit houdt in dat de informatie de klant in een bepaalde richting stuurt. Bij vergelijkingsdienstverlening kunt u denken aan het presenteren van een specifieke voorkeur of het tonen van een top 3.

Het enkel feitelijk weergeven van informatie is geen aanbeveling. Bijvoorbeeld als de klant zelf een keuze kan maken uit een volledige ranglijst op basis van objectieve criteria, zoals het rentepercentage. Een aanvullende optie is om de gepresenteerde producten te filteren en te selecteren naar eigen wens. Ook het geven van feitelijke informatie over productvoorwaarden is geen aanbeveling.

Stuur deze vraag door

Wanneer richt een aanbeveling zich op (een transactie in) een financieel instrument/ een financieel product?

Een aanbeveling moet gaan over een specifiek financieel instrument of product, zoals gedefinieerd in Artikel 1:1 Wft. Dit betekent dat een aanbeveling gericht op een soort of type financieel instrument of financieel product hier niet aan voldoet.

Bijvoorbeeld

 • ‘Ik raad u een annuïteitenhypotheek aan’  hier wordt geen specifiek financieel product aanbevolen, omdat de koppeling met een aanbieder van het financiële product ontbreekt.
 • ‘Ik raad u de annuïteitenhypotheek van aanbieder X aan’  hier is sprake van een aanbeveling over specifiek financieel product.
Stuur deze vraag door

Wanneer is een aanbeveling persoonlijk?

Er kunnen 2 redenen zijn om een aanbeveling als persoonlijk aan te merken:

 1. De aanbeveling wordt gedaan op basis van de persoonlijke situatie van de klant. Bijvoorbeeld als een vergelijkingswebsites persoonlijke informatie van klanten uitvraagt en vervolgens een koppeling maakt tussen die informatie en de uitkomst van de vergelijking. Dit wil echter niet zeggen dat een vergelijkingssite per definitie adviseert als ze de vergelijking baseren op informatie die ze bij de klant uitvragen. Een vergelijking is in beginsel niet persoonlijk als:

  • deze alleen tot stand wordt gebracht op basis van objectieve, productgerelateerde kenmerken;
  • dit voor de klant duidelijk is en;
  • er geen sprake is van een situatie als bedoeld onder 2.

 2. Bij de klant wordt met bewoordingen en presentatietechnieken op de vergelijkingswebsite de indruk gewekt dat een oplossing of een product passend is. Bij vergelijkingsdienstverlening kunt u denken aan het gebruik van bewoordingen als:
 • ‘Dit is de beste keuze voor u’
 • 'Wij zoeken het goedkoopste product dat bij jou past’
 • 'Wij zoeken de beste deal voor jou’
 • 'Sluit aan bij uw situatie’
 • 'Wij raden u aan om’

  Dit kan bij de klant de indruk wekken dat hij advies krijgt, zeker in combinatie met het aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten.
             
Stuur deze vraag door

Wanneer zijn de adviesregels van toepassing en wat houden ze in?

De adviesregels (artikel 4:23 Wft) gaan over advies over zogenaamde 'impactvolle producten'. Dit zijn onder andere: 

 • alle complexe producten zoals als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), bijvoorbeeld beleggingsverzekeringen en beleggingsobjecten;
 • spaarrekeningen en de daaraan verbonden spaarfaciliteiten, waarvan de rentevergoeding is gekoppeld aan de koersontwikkeling van tot de handel op een markt in financiële instrumenten toegelaten financiële instrumenten;
 • financiële instrumenten;
 • krediet waarvan de kredietsom meer dan €1.000 bedraagt;
 • hypothecair krediet;
 • verzekeringen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen van een cliënt. Denk hierbij aan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen en pensioenverzekeringen;
 • combinaties van 2 of meer van de financiële producten, bedoeld in de onderdelen a tot en met h van de definitie van financieel product in artikel 1:1 van de wet. 

Als de adviesregels van toepassing zijn, betekent dit dat een vergelijkingswebsite die adviseert zich een beeld moet vormen van haar klanten (ken-uw-cliënt-regels), en op basis daarvan een geschikt advies moet geven. De vergelijkingswebsite moet informatie inwinnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van de klant voor zover dat redelijkerwijs relevant is voor het advies.

Let op, ook andere eisen kunnen van toepassing zijn
Voor klantmedewerkers die adviseren geldt bijvoorbeeld een diplomaplicht. Klantmedewerkers zijn medewerkers binnen een financiële onderneming die inhoudelijk contact met klanten hebben. Meer informatie over vakbekwaamheidseisen voor klantmedewerkers en vergunninghouders vindt u op onze website.

Stuur deze vraag door

Mijn vergelijkingswebsite bemiddelt in impactvolle producten, waar moet ik op letten?

De dienstverlening waarbij klanten financiële producten of instrumenten kunnen vergelijken en vervolgens execution only (zonder advies) kunnen afsluiten, is niet voor iedereen geschikt. Een verkeerde keuze kan voor een klant grote gevolgen hebben. Doorgaans zullen deze gevolgen nog groter zijn bij impactvolle producten. Bijvoorbeeld omdat de klant onverwacht aan het einde van de looptijd van zijn hypotheek een restschuld overhoudt of zijn pensioenaanvulling lager blijkt te zijn dan gedacht. Het is daarom belangrijk dat u duidelijk beschrijft voor wie de dienstverlening wel en niet geschikt is.

Het moet voor de klant duidelijk te zijn dat hij, zonder hulp van een adviseur, een product afsluit. Ook geldt voor diverse financiële producten (bijvoorbeeld hypotheken, betalingsbeschermers, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) de verplichting om een kennis- en ervaringstoets af te nemen. Bovendien moet een bemiddelaar rekeninghouden met andere regelgeving, bijvoorbeeld regels over de inrichting van de bedrijfsvoering en het provisieverbod (bij producten die onder het provisieverbod voor financiële dienstverleners vallen).

Stuur deze vraag door