Terug

Waaruit moet de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving bestaan?

De (half)jaarlijkse financiële verslaggeving moet bestaan uit een (half)jaarverslag, de (half)jaarrekening, en de ‘getrouw beeld’-verklaringen van de ter zake verantwoordelijke personen (zie artikel 5:25c/d lid 2 sub c Wft).Naar alle veelgestelde vragen