Terug

Vallen rekeningen die slechts met een beperkt aantal vaste tegenrekeningen deelnemen aan het betalingsverkeer ook onder de PSD?

Deze vraag werd gesteld door een instelling met beleggingsrekeningen (deel uitmakend van een beleggersgiro) die gevoed worden vanaf een vaste tegenrekening. Door de vaste tegenrekening delen deze rekeningen een belangrijke karakteristiek met spaarrekeningen: ze zijn namelijk niet bedoeld om deel te nemen aan het betalingsverkeer. Daarom vallen deze rekeningen niet onder PSD.

Aanvullende vraag was of de tegenrekening dezelfde tenaamstelling moet dragen als de beleggersgirorekening. Dit is geen eis uit de PSD, de tenaamstelling kan wel een overweging zijn die samenhangt met de afgeleide identificatie.Naar alle veelgestelde vragen