Terug

Wat is het wettelijk kader?

Artikel 86f Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) stelt regels met betrekking tot het dienstverleningsdocument en is gebaseerd op artikel 4:25b van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

In het zevende lid van artikel 86f BGfo is de mogelijkheid opgenomen voor de AFM om nadere regels te stellen met betrekking tot de inhoud, vorm en wijze van verstrekking van het dienstverleningsdocument.

Deze nadere regels met betrekking tot standaardisering van het DVD zijn opgenomen in de Nrgfo en zijn op 1 juli 2013 in werking getreden.



Naar alle veelgestelde vragen