Terug

Wanneer moet ik het dienstverleningsdocument hebben?

Sinds 1 juli 2013 moet iedereen die hiertoe verplicht is, in het bezit zijn van de standaard DVD’s die op hun dienstverlening van toepassing zijn. Alle regels met betrekking tot standaardisering van het DVD zijn opgenomen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo).Naar alle veelgestelde vragen