Terug

Welke informatie moet in het prospectus worden opgenomen over Benchmarks zoals Euribor en Libor?

De AFM vereist een duidelijke, volledige en begrijpelijke openbaarmaking van informatie over (de gebruikmaking van) benchmarks in een prospectus. Dit is in het bijzonder belangrijk voor prospectussen die betrekking hebben op uitgiftes van obligaties en andere effecten zonder aandelenkarakter waarbij de betaling van de rente afhangt van een benchmark (bijvoorbeeld EURIBOR of LIBOR).

In zulke prospectussen verwacht de AFM in ieder geval het volgende:

  • Een begrijpelijke, volledige en consistente beschrijving van alle fallback-bepalingen die van toepassing worden wanneer de oorspronkelijke benchmark ophoudt te bestaan of (tijdelijk) niet beschikbaar of gepubliceerd is. Zie hiervoor ook deze publicatie met aanbevelingen van de Working Group on EU Risk-free Rates;
  • Een begrijpelijke en volledige beschrijving van alle materiele risico’s in het hoofdstuk risicofactoren die zich kunnen verwezenlijken wanneer de oorspronkelijke benchmark ophoudt te bestaan of wanneer die benchmark (tijdelijk) niet beschikbaar of gepubliceerd is;
  • Een begrijpelijke en volledige beschrijving van elk potentieel belangenconflict van de uitgevende instelling (of een verbonden partij) als de uitgevende instelling (of een verbonden partij) discretionaire bevoegdheid heeft in (i) het bepalen van een benchmark event en/of (ii) het vaststellen van een alternatieve benchmark;
  • Een vermelding of de uitgevende instelling dan wel een gelieerde partij is of kan worden aangesteld om een alternatieve benchmark of een spread daarop vast te stellen en te bepalen, en of die instelling of partij dan voldoet aan de vereisten van de Benchmarkverordening (waaronder een benchmarkvergunning);
  • Up-to-date en relevante informatie over de geselecteerde benchmarks, de hervorming van de benchmarks en de Benchmarkverordening;
  • Een verklaring of de beheerder van de geselecteerde benchmark is opgenomen in het ESMA-register voor benchmarkbeheerders.

Zie ook de informatie over ons toezicht met betrekking tot de Benchmarkverordening.

 Naar alle veelgestelde vragen