Terug

Moet er voor lijfrentebeleggingsrekeningen een Eid voor pensioenproducten worden opgesteld?

Nee. De verplichting om een Eid voor pensioenproducten op te stellen geldt alleen voor derdepijlerpensioenproducten. Een lijfrentebeleggingsrekening is geen derdepijlerpensioenproduct, omdat het geen financieel product is als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Omdat alleen een financieel product een derdepijlerpensioenproduct kan zijn volgens de nieuwe definitie van een derdepijlerpensioenproduct in het BGfo, is de lijfrentebeleggingsrekening daarmee dus geen derdepijlerpensioenproduct.

Voor de informatieverstrekking moet voor lijfrentebeleggingsrekeningen worden voldaan aan de vereisten die voortvloeien uit MiFID en per 3 januari 2018 uit MiFID II.

De AFM evalueert in 2018 of deze verplichtingen voldoende waarborgen dat de klant op een wijze wordt geïnformeerd over de kenmerken van de lijfrentebeleggingsrekening, specifiek aangaande de fiscale aspecten hiervan.  Naar alle veelgestelde vragen