Terug

PRIIP's

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over PRIIP's. Elders op de website kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen over PRIIP's

In welke taal moet het Essentiƫle-informatiedocument (Eid) worden opgesteld?

Voor PRIIP's die in Nederland gedistribueerd worden moet een Nederlandstalig Essentiële-informatiedocument (Eid) worden opgesteld. De AFM aanvaardt geen andere taal dan het Nederlands. Als het Eid in een andere taal is opgesteld, moet deze door de ontwikkelaar in het Nederlands vertaald worden. Deze vertaling moet een getrouwe en accurate weergave zijn van het originele Eid.

De PRIIP-ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de juistheid van het Eid en de eventuele Nederlandse vertaling ervan.

Stuur deze vraag door

Moet een aanbieder (ontwikkelaar) een Eid opstellen wanneer een product (met de kenmerken van een PRIIP) niet bedoeld is voor verkoop aan retailbeleggers, maar het mogelijk toch bij deze retailbeleggers terecht kan komen?

Nee, dit is niet nodig. De PRIIP’s-verordening stelt dat een Eid alleen hoeft te worden opgesteld als de ontwikkelaar aangeeft dat het product aan retailbeleggers mag worden verkocht.

Om het risico te verkleinen dat retailbeleggers producten kopen die niet geschikt zijn voor hen, vindt de AFM het wenselijk dat aanbieders (ontwikkelaars) in hun reclamemateriaal en productinformatie duidelijk aangeven dat het product niet geschikt is voor retailbeleggers. Bovendien is het wenselijk dat de ontwikkelaar de ketenpartners expliciet meldt dat het product ongeschikt is voor retailbeleggers.

Stuur deze vraag door

Moet een herzien Eid opnieuw aan bestaande klanten verstrekt worden?

Een PRIIP-ontwikkelaar moet een herziene versie van een Eid direct beschikbaar stellen. Het is voldoende om deze op de website te publiceren. Het aangepaste Eid hoeft niet actief aan bestaande klanten verstrekt te worden. Het is aan de PRIIP-ontwikkelaar om de overweging te maken om het Eid wel te verstrekken aan bestaande klanten, als hij meent dat dat toegevoegde waarde heeft voor de retailbelegger. Stuur deze vraag door