Terug

PAD - Nationale lijst

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die als belangrijkste doel heeft voor consumenten de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken, overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op de PAD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp.

Veelgestelde vragen over PAD - Nationale lijst

Moet de aanbieder de nationale lijst beschikbaar stellen?

Nee. De nationale lijst is beschikbaar op de website van de AFM en in de Staatscourant. Wel moet de aanbieder van de betaalrekening de termen en definities van de nationale lijst opnemen in een verklarende woordenlijst die ter beschikking moet worden gesteld aan consumenten.

Stuur deze vraag door

Wat als er diensten op de nationale lijst missen of juist niet meer worden gebruikt?

De genoemde diensten op de nationale lijst worden elke vier jaar herzien. De eerstvolgende herziening is in 2022. Het is mogelijk dat bij de herziening nieuwe diensten aan de lijst worden toegevoegd of bestaande diensten worden verwijderd.

Stuur deze vraag door