Terug

PAD - Aanpassen informatieverstrekking

De Payment Accounts Directive (PAD) is een Europese richtlijn die als belangrijkste doel heeft voor consumenten de kosten voor het gebruik van betaalrekeningen transparanter te maken, overstappen naar een andere betaalrekeningaanbieder gemakkelijker te maken, en de toegang tot een basisbetaalrekening te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op de PAD-pagina. Hier rechts vindt u alle veelgestelde vragen op onderwerp.

Veelgestelde vragen over PAD - Aanpassen informatieverstrekking

In welke informatiedragers moet gebruik worden gemaakt van de nationale termen?

Aanbieders van betaalrekeningen moeten in hun contractuele-, commerciële- en marketinginformatie voor consumenten de gestandaardiseerde termen gebruiken. Zodat voor een consument duidelijk is op welke aan de betaalrekening verbonden dienst(en) de informatiedrager betrekking heeft.

Stuur deze vraag door

Per wanneer moeten aanbieders van betaalrekeningen de nationale termen en definities gebruiken?

Deze verplichting geldt vanaf 31 oktober 2018. Dit betekent dat in informatiedragers verstrekt na 31 oktober 2018 de nationale termen en definities gebruikt moeten worden. Deze verplichting geldt niet voor documenten die vóór 31 oktober 2018 zijn uitgegeven.

Stuur deze vraag door

Wordt het opnemen van de nationale termen gezien als een wijziging in de voorwaarden van een overeenkomst voor het aanhouden van een betaalrekening?

Nee. De invoering van de nationale termen en definities in de informatiedragers wordt niet gezien als een wijziging waarmee de consument moet instemmen en die daarom twee maanden voor de ingangsdatum moet worden gecommuniceerd. Wel moeten de gestandaardiseerde termen en definities worden verwerkt in de algemene voorwaarden die vanaf 31 oktober 2018 aan consumenten worden verstrekt.

Stuur deze vraag door

Zijn aanbieders van betaalrekeningen verplicht om een verklarende woordenlijst te gebruiken?

Ja. Om consumenten te helpen inzicht te verkrijgen in de vergoedingen die voor hun betaalrekening gelden, moet een verklarende woordenlijst ter beschikking worden gesteld met duidelijke, niet- technische en ondubbelzinnige toelichtingen waarin in ieder geval de in het informatiedocument opgenomen diensten terugkomen. De verklarende woordenlijst moet voor consumenten een nuttig instrument zijn om de betekenis van de diensten beter te begrijpen, en met meer kennis van zaken een keuze te maken.

Stuur deze vraag door