Terug

Worden persberichten vooraf door de AFM getoetst?

Nee, met de inwerkingtreding van de huidige Biedingsregels is de AFM slechts bevoegd persberichten achteraf te beoordelen. Indien nodig, kan de AFM optreden met gebruikmaking van het hiertoe beschikbare toezicht- en handhavingsintrumentarium. De bieder en de doelvennootschap hebben de verplichting om persberichten tegelijk met de publicatie daarvan aan de AFM toe te sturen.Naar alle veelgestelde vragen