Terug

Welke informatie dient een bieder in ieder geval op te nemen in de persberichten die op grond van artikel 16 Bob en artikel 17 lid 4 Bob gepubliceerd dienen te worden?

Artikel 16 lid 2 Bob vereist dat in het persbericht bij gestanddoening in ieder geval de volgende informatie wordt opgenomen:

  1. Het totale aantal en percentage effecten dat in het bezit is van de bieder.
  2. Het aantal en percentage onder het bod aangemelde effecten.
  3. De totale waarde van de onder het bod aangemelde effecten.

Deze Q&A zal ingaan op de hierboven onder 1) en 2) genoemde informatievereisten van artikel 16 lid 2 Bob.

Op grond van artikel 17 lid 4 Bob dient de bieder de informatie genoemd onder 1) en 2) ook te verschaffen voor de na-aanmeldingstermijn. Wat in deze Q&A is opgenomen met betrekking tot de aanmeldingstermijn (artikel 16 lid 2 Bob) geldt ook voor de na-aanmeldingstermijn (artikel 17 lid 4 Bob).

Voor deze informatievereisten zijn de volgende waarden van belang:

  1. de onder het bod aangemelde effecten (effecten die zijn aangemeld via de aanmeldingsprocedure zoals opgenomen in het biedingsbericht);
  2. de effecten die tijdens de aanmeldingstermijn op een gereglementeerde markt zijn verworven;
  3. de effecten die tijdens de aanmeldingstermijn op andere wijze dan onder a. en b. beschreven zijn verkregen door de bieder (OTC/onderhands, MTF etc.);
  4. de effecten die zijn uitgegeven na datum van uitbrengen bod en verkregen zijn door bieder (bijvoorbeeld door uitoefening van optierechten);
  5. de effecten die de bieder al in bezit had voor het uitbrengen van het bod;
  6. de effecten gehouden door de doelvennootschap op datum gestanddoening;
  7. het geplaatst kapitaal van de doelvennootschap op datum gestanddoening.

De AFM is van oordeel dat bieders op grond van de onder ad 1) en ad 2) genoemde informatievereisten de volgende informatie in het persbericht dienen op te nemen:

Ad 1) Het totale aantal en percentage effecten dat in het bezit is van de bieder na het bod

Totaal aantal effecten dat in bezit is van bieder na het bod:

a+b+c+d+e
 
Totaal percentage effecten dat in bezit is van bieder na het bod:

a+b+c+d+e
            —————— x 100%
(g-f)


Ad 2)
Het aantal en percentage onder het bod aangemelde effecten

Aantal onder het bod aangemelde effecten:

a

Percentage onder het bod aangemelde effecten:

a
           ——— x 100%
(g-f)Naar alle veelgestelde vragen