Terug

Is het noodzakelijk om in het persbericht waarin de aanmeldingstermijn van het bod wordt verlengd een verwijzing op te nemen naar artikel 15 lid 3 Bob?

De AFM is van mening dat ten behoeve van de duidelijkheid naar de markt toe in het persbericht waarin de verlenging van de aanmeldingstermijn wordt aangekondigd, moet worden opgenomen dat rechthebbenden die voor het einde van de aanmeldingstermijn hun effecten hebben aangemeld op grond van artikel 15 lid 3 Bob het recht hebben tijdens de verlengingsperiode deze aanmelding te herroepen.

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de  nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen