Terug

Wat is de invloed van het overgangsregime in het Bob ten aanzien van het verplicht bod en de gunstiger voorwaarde van artikel 5:79 Wft?

Het overgangsregime zoals opgenomen in artikel 32 Bob, zet niet de wettelijke bepalingen van de Wft opzij. Aldus zijn onder meer afdeling 5.5.1. "Regels omtrent verplichte biedingen", en artikel 5:79 Wft "verbod gunstiger voorwaarde", onmiddellijk van kracht geworden bij inwerkingtreding van de Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod.

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing  voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen