Terug

Is er informatie die in geval van publicatie over irrevocables dient te worden opgenomen?

In verband met door de bieder verkregen onherroepelijke toezeggingen van aandeelhouders hun effecten (waarop het bod ziet) onder het bod aan te zullen aanmelden ("irrevocables") blijven waarborgen als bedoeld in artikel 3 Bob (gelijk bod gericht tot alle aandeelhouders, zie ook de "Zie ook" link) onverkort van kracht. In het biedingsbericht, persberichten en advertenties die in verband met het (voorgenomen) bod worden gepubliceerd, waarin melding wordt gemaakt van door de bieder verkregen irrevocables dient daarom duidelijk te worden aangegeven dat:

  • aanmelding van de irrevocables zal geschieden tegen dezelfde biedprijs en onder dezelfde voorwaarden als die gelden voor het bod, en
  • aan de partijen met wie de irrevocables overeen zijn gekomen geen andere voor aandeelhouders in het kader van het bod relevante informatie is verstrekt dan die welke in het biedingsbericht is of zal worden opgenomen.


Naar alle veelgestelde vragen