Terug

Welke informatie dient in het “certain funds” persbericht te worden opgenomen?

Het “certain funds” persbericht dient de informatie te bevatten zoals opgenomen in artikel 7 lid 4 en lid 5 Bob, waaronder een nauwkeurige omschrijving van:

  1. de wijze waarop door de bieder zorg wordt gedragen voor het kunnen opbrengen van de vergoeding in geld om het bod gestand te kunnen doen, en/of
  2. welke maatregelen zijn getroffen in verband met enige andere vorm van vergoeding om het bod gestand te kunnen doen.

De openbare mededeling dient ten minste voldoende gedetailleerde informatie te bevatten opdat de rechthebbenden op de effecten waarop het (voorgenomen) openbaar bod ziet, zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over het (voorgenomen) openbaar bod en kunnen beoordelen hoe reëel dit (voorgenomen) openbaar bod is.

Alle hiervoor beschreven vereiste en benodigde informatie dient zo uitvoerig mogelijk op het moment van publicatie van het “certain funds” persbericht openbaar te worden medegedeeld. Het biedingsbericht behoort dan ook niet meer gedetailleerde informatie te bevatten dan de informatie die in het “certain funds” persbericht is opgenomen.

Voorbeelden van onvoldoende “certain funds” berichten:
“the offer is fully financed”
“the offeror has obtained commitments for the financing”

Zie ook
Is het noodzakelijk om in persberichten het relevante artikel te vermelden op grond waarvan het betreffende persbericht wordt gepubliceerd?

Het antwoord op deze vraag zal op korte termijn worden aangepast voor wat betreft de nieuwe biedingsregels die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden. Dit antwoord blijft wél van toepassing voor openbare biedingen die zijn aangekondigd vóór 1 juli 2012.Naar alle veelgestelde vragen