Terug

Wordt de standpuntbepaling van artikel 18 Bob door de AFM goedgekeurd?

Nee, de Biedingsregels kennen geen grondslag voor de AFM om de standpuntbepaling goed te keuren. Een standpuntbepaling wordt dus niet voorafgaand aan publicatie door de AFM getoetst. Op grond van de geldende wetgeving is het de AFM slechts toegestaan achteraf een gepubliceerde standpuntbepaling te beoordelen op de naleving van de uit artikel 18 Bob voortvloeiende verplichtingen.

N.B. Ook een voorafgaand aan publicatie toegezonden conceptstandpuntbepaling wordt aldus niet vóór publicatie ervan door de AFM beoordeeld.Naar alle veelgestelde vragen