Terug

Moet ik een meetkundig of een rekenkundig gemiddelde gebruiken bij het berekenen van het historisch fondsrendement?

Bij het berekenen van het historische fondsrendement moet een meetkundig gemiddelde bepaald worden. De rendementen die gegeven worden in tabel 0,  bijlage 5 van de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zijn meetkundige gemiddelden.Naar alle veelgestelde vragen