Terug

Hoe moet ik de opbrengsten (historisch scenario) berekenen als er een historie van 4 jaar bekend is?

Als er minimaal 4 jaar historie beschikbaar is, moet deze (deels) worden berekend op basis van de werkelijk gerealiseerde bruto beleggingsrendementen op basis van de actuele kosten. Om het werkelijk gerealiseerde bruto beleggingsrendement van een fonds te berekenen kan het gemiddelde netto rendement worden verhoogd met de actuele Total Expense Ratio. Bij een historie van 4 jaar of meer is het verplicht de historie aan te vullen met de van toepassing zijnde parameter onder artikel 3:9, lid 1, sub a, onder 2º, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.Naar alle veelgestelde vragen