Terug

In de laatste zin van artikel 3:21, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat dat in de toelichting op het staafdiagram de gevolgen moeten worden opgenomen van een eventuele wijziging van de te volgen index. In de toelichting wordt vermeld dat als een beleggingsinstelling op een bepaald moment wijzigt van te volgen index, aangegeven moet worden dat dit de rendementen kan beïnvloeden. Wat moet nu in de toelichting opgenomen worden?

In de toelichting kan aangegeven worden dat de te volgen index gewijzigd wordt en dat als gevolg hiervan het beleggingsbeleid verandert wat gevolgen kan hebben voor de rendementen.Naar alle veelgestelde vragen