Terug

In artikel 3:21, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat dat indien een index wordt gevolgd, de in het verleden behaalde rendementen van deze index in hetzelfde staafdiagram worden gepresenteerd. Wat wordt er bedoeld met de term ‘index’? Worden alleen beursindexen bedoeld of ook als vergelijkingsmaatstaf gehanteerde benchmarks?

Met het woord ‘index’ worden zowel beursindexen als benchmarks bedoeld.Naar alle veelgestelde vragen