Terug

Onder artikel 18, sub b, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat dat indien een index wordt gevolgd aandacht besteed moet worden aan op welke wijze het beleggingsbeleid op deze index wordt afgestemd. Wat wordt er bedoeld met de term ‘index’? Worden alleen beursindexen bedoeld of ook als vergelijkingsmaatstaf gehanteerde benchmarks?

Met het woord ‘index’ worden zowel beursindexen als benchmarks bedoeld.Naar alle veelgestelde vragen