Terug

Wat moet ik verstaan onder ‘tussentijds beëindigen’?

Bij ‘tussentijds beëindigen’ moet een financiëledienstverlener onderscheid maken tussen twee categorieën oorzaken van zo’n beëindiging, te weten overlijden enerzijds en opzegging anderzijds. Als de polis voor het einde van de looptijd wordt afgekocht, is er sprake van opzegging. Ook als een consument de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst opzegt, omdat hij een andere verzekering wil aangaan, zal er sprake zijn van opzegging.Naar alle veelgestelde vragen