Terug

Artikel 3:10 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 3:10 NRgfo

Wat moet ik verstaan onder ‘tussentijds beëindigen’?

Bij ‘tussentijds beëindigen’ moet een financiëledienstverlener onderscheid maken tussen twee categorieën oorzaken van zo’n beëindiging, te weten overlijden enerzijds en opzegging anderzijds. Als de polis voor het einde van de looptijd wordt afgekocht, is er sprake van opzegging. Ook als een consument de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst opzegt, omdat hij een andere verzekering wil aangaan, zal er sprake zijn van opzegging.

Stuur deze vraag door

Bij diverse producten (bijvoorbeeld (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen) is afkoop niet mogelijk. Moet ik de standaardtekst opnemen?

Ja. Een financiëledienstverlener moet de tekst als bedoeld in artikel 3:10 NRgfo voor het onderdeel ‘bij opzeggen’ opnemen. Opzeggen van (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen is zuiver juridisch gezien wel degelijk mogelijk.

Stuur deze vraag door