Terug

Moet ik de tekst als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gebruiken voor traditionele levensverzekeringen?

Ja. Een financiële dienstverlener moet de tekst als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) ‘Dit risico kan hoger of lager worden afhankelijk van bijvoorbeeld uw beleggingskeuze. Bespreek uw risico met een adviseur.’ gebruiken voor traditionele levensverzekeringen. In de standaardtekst staan de woorden ‘kan’ en ‘bijvoorbeeld’, zodat deze tekst voor alle complexe producten in de zin van artikel 1, sub d, Bgfo gehanteerd kan worden. Deze tekst moet dus ook gebruikt worden voor een traditionele verzekering.

Een financiëledienstverlener mag de informatie als bedoeld in artikel 2:2, lid 4, NRgfo vervangen door een risico-indicator, die berekend is op basis van gegevens van de consument (artikel 2:2, lid 5, NRgfo).Naar alle veelgestelde vragen