Terug

Hoeveel rendementen mag ik maximaal opnemen in mijn offerte (voorafgaande informatie) voor een complexe product?

In de offerte voor een complex product mogen op basis van artikel 2:2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) maximaal twee rendementen worden opgenomen: het historisch rendement zoals bedoeld in artikel 2:2, lid 1, NRgfo en het toekomstig rendement zoals bedoeld in artikel 2:2, lid 2, NRgfo. De Autoriteit Financiële markten gaat er echter mee akkoord dat:

  • De verzekeraars in afwijking van het bepaalde in artikel 2:2 NRgfo de Code Rendement en Risico volgen als het gaat om het aantal rendementen in de precontractuele informatie over complexe producten.
  • De overige marktpartijen in afwijking van het bepaalde in artikel 2:2 NRgfo meer dan twee rendementen opnemen in de precontractuele informatie over complexe producten.


Naar alle veelgestelde vragen