Terug

Kan de AFM op grond van de uitkomst van mystery shoppen overgaan tot het treffen van een handhavingsmaatregel?

Ja. Als het onderzoek voldoende bewijs heeft opgeleverd, kan de AFM een handhavingsmaatregel treffen. In de meeste gevallen zullen de uitkomsten echter met name worden gebruikt om kennis over de markt te vergaren en voor terugkoppeling aan de betrokken ondernemer/sector.Naar alle veelgestelde vragen