Terug

Orders in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen worden regelmatig rechtstreeks bij de beleggingsinstelling geplaatst. Welke plaats van uitvoering dient de beleggingsonderneming in dit geval in het orderuitvoeringsbeleid op te nemen?

De verplichting om bij de uitvoering van orders van cliënten het best mogelijke resultaat te behalen, geldt voor alle soorten financiële instrumenten (overweging 70 uitvoeringsrichtlijn MiFID*), dus ook voor orders in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die rechtstreeks bij een beleggingsinstelling worden geplaatst.

De Europese Commissie heeft in haar rubriek ‘Your questions on MiFID’ aangegeven dat de beheerders van een beleggingsinstelling beschouwd dienen te worden als plaatsen van uitvoering (liquiditeitsverschaffers) voor de toepassing van artikel 44, eerste lid, uitvoeringsrichtlijn MiFID.

Beheerders van een beleggingsinstelling verrichten niet de beleggingsdienst van het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten. Alhoewel beleggingsinstellingen wel zijn betrokken bij de totstandkoming van transacties in financiële instrumenten, bestaande uit de inkoop of verkoop van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en andere administratieve taken, vallen deze activiteiten niet onder de reikwijdte van de MiFID**.  


* Uitvoeringsrichtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europese Parlement en de Raad.
** Your questions on MiFID.‘UCITS management companies should be considered execution venues (liquidity providers) for the purposes of Article 44(1) of the MiFID implementing Directive.
UCITS management companies or fund managers cannot be providing the investment service of order-execution. They are engaged in the finalisation of the transaction which comprises the subscription or redemption of the units and other administrative tasks, but those activities are not subject to MiFID.’

Directe link: ec.europa.euNaar alle veelgestelde vragen