Terug

Wat is de reikwijdte van het begrip reclame-uiting?

De definitie van reclame-uiting in de Wft is: ‘iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product’.

Voor toepassing van de regelgeving inzake reclame-uitingen geldt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de financiële onderneming die de reclame-uiting uitbrengt. De AFM zal de praktijk toetsen aan de regelgeving en de doelstelling daarvan, zodat een zo groot mogelijk gelijk speelveld wordt gecreëerd.Naar alle veelgestelde vragen