Terug

Moet de waarschuwing ook worden opgenomen bij kredieten met een effectieve rente op jaarbasis van 0%?

Het betalen van een rentevergoeding over het geleende bedrag is geen vereiste in de definitie van krediet in de Wft. Ondanks het rentepercentage van 0% is er volgens deze definitie wel sprake van krediet en dient de waarschuwingszin wel opgenomen te worden.

De definitie van krediet in de Wft is:

a. geldkrediet: Het aan een consument ter beschikking stellen van een geldsom, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten;

b. goederenkrediet:

  1. het aan een consument verschaffen van het genot van een roerende zaak, financieel instrument of beleggingsobject, dan wel het aan een consument of een derde ter beschikking stellen van een geldsom ter zake van het aan die consument verschaffen van het genot van een roerende zaak, financieel instrument of beleggingsobject, ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten; of
  2. het aan een consument verlenen van een dienst die niet wordt verleend op grond van een overeenkomst die strekt tot het verlenen van diensten en waarbij de consument gehouden is om gedurende de periode van dienstverlening in termijnen te betalen, dan wel het aan een consument of een derde ter beschikking stellen van een geldsom ter zake van het aan die consument verlenen van een dienst ter zake waarvan de consument gehouden is een of meer betalingen te verrichten.


Naar alle veelgestelde vragen