Terug

Wat verandert er voor de klant die een mobiele telefoon op krediet aanschaft?

De klant moet door de telecomaanbieder duidelijk worden geïnformeerd over het telefoonkrediet en de kosten. De hoogte en de kosten van het krediet moeten apart worden vermeld in de uitingen van de telecomaanbieder zoals in reclames en op websites. Dit moet ook worden vermeld in de informatie die voorafgaande aan het sluiten van een kredietovereenkomst voor de mobiele telefoon aan de klant moet worden verstrekt. De prijzen van mobiele telefoons worden hierdoor beter vergelijkbaar. Naast de splitsing van de kosten moeten er in reclame-uitingen kredietwaarschuwingen en krediettabellen worden opgenomen. De krediettabel maakt onder meer inzichtelijk wat de kosten voor een krediet zijn, wat de looptijd is en wat de klant in totaal moet betalen. Daarnaast maakt de krediettabel het mogelijk verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Vanaf 1 mei 2017 worden aan de consument vragen worden gesteld over zijn inkomen en (woon)lasten, wanneer hij ervoor kiest de telefoon in termijnen te betalen en de telefoon duurder is dan €250. De inkomens- en lastentoets en een BKR-check zullen uitwijzen of de consument het krediet kan betalen. Na de verlening van het krediet voor de mobiele telefoon moeten dan voldoende middelen over zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Het krediet wordt op grond van de Wft ook geregistreerd bij het BKR.Naar alle veelgestelde vragen