Terug

Hoe verhoudt de kennis- en ervaringstoets zich tot de normen voor productontwikkeling?

De kennis- en ervaringstoets kan raakvlakken hebben met de invulling van de productontwikkelingsnormen door partijen. In het kader van productontwikkeling dient de ontwikkelaar van een product onder meer de doelgroep van het product af te bakenen, te analyseren en vast te leggen wat de behoeften, kenmerken en doelstelling van de doelgroep zijn. Hierbij moet duidelijk zijn voor welke doelgroep het product geschikt en voor welke doelgroep het niet geschikt is. Vervolgens dient de ontwikkelaar voor het betreffende product een voor de doelgroep geschikte distributiestrategie te bepalen. 

In dit licht is het voor de hand liggend dat de kennis- en ervaringstoets ook onderdeel uitmaakt van de distributiestrategie; de kennis- en ervaringstoets kan zó worden vormgegeven dat deze er – naast  andere waarborgen - aan bijdraagt dat het product enkel bij de afgebakende doelgroep terechtkomt en niet daarbuiten. Zo is het mogelijk dat naast vragen naar de kennis en ervaring van de klant, ook vragen worden gesteld over bijvoorbeeld de risicobereidheid van de klant, diens inzicht in de eigen financiële situatie en/of specifieke uitsluitingen waaruit blijkt dat een klant wel of niet tot de doelgroep behoort.
Naar alle veelgestelde vragen