Terug

Welke inhoudelijke elementen moet de kennis- en ervaringstoets bevatten?

Vragen en antwoorden worden relevanter zodra ze meer zijn toegespitst op de specifieke situatie van de klant. Daarom is het onder meer van belang dat de vragen product- en dienstspecifiek zijn. Daarnaast moeten de vragen een evenwichtig beeld van het product en de dienst geven. Een goede toets belicht niet alleen de positieve kanten en kenmerken, maar schetst ook de risico’s van het product en de dienstverlening. Hoe relevanter de vragen zijn gelet op het product en de dienstverlening, des te groter is de kans dat de antwoorden daadwerkelijk iets zeggen over de passendheid van de execution only dienstverlening voor de betreffende klant. Zo is het positief als de risico’s van bepaalde productkenmerken in de vragen aan bod komen.

Bij het opstellen van de kennis- en ervaringstoets, kan het behulpzaam zijn de volgende vragen in gedachten te houden:

  • Hoe is de vragenlijst tot stand gekomen? Welke personen en welke onderdelen binnen de organisatie zijn daarbij betrokken?
  • Bij welke uitkomst van de toets staat in voldoende mate vast dat de dienst en het product passend zijn voor de klant?
  • Komen alle relevante kenmerken om passendheid te kunnen bepalen in de vragen aan bod?
  • Hoe kan de kennis- en ervaringstoets eraan bijdragen dat enkel klanten die binnen de afgebakende doelgroep vallen het product kunnen afsluiten?Naar alle veelgestelde vragen