Terug

Hoe kunnen de vragen in een kennis- en ervaringstoets het beste worden geformuleerd?

Een goede toets bevat eenvoudig en concreet taalgebruik en een weloverwogen formulering.

  • vermijd lange vragen die moeilijk te begrijpen zijn
  • gebruik concrete bewoordingen. Vermijd woorden, vragen en antwoordopties die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Vermijd bijvoorbeeld woorden als vaak, regelmatig en soms
  • stel één vraag tegelijk. Toets dus verschillende kenmerken of risico’s niet in één vraag
  • maak antwoordopties volledig, niet vatbaar voor meerdere interpretaties en wederzijds uitsluitend.

 
Naar alle veelgestelde vragen