Terug

Hoe kijkt de AFM - in de context van innovatie - aan tegen bemiddelen?

Disintermediatie is een term die vaak wordt gebruikt in publicaties over FinTech. Partijen richten zich op een heel specifiek onderdeel van de waardeketen met als doel om dat onderdeel digitaal te innoveren. AFM en DNB zien dit ook daadwerkelijk terug in de praktijk, dikwijls wordt daarbij het bemiddelingsbegrip geraakt. Bijvoorbeeld:  een financiële onderneming schakelt een FinTech-bedrijf in om de relevante data, nodig voor de verstrekking van een hypotheek, digitaal te verzamelen. Het FinTech-bedrijf verzamelt deze data in opdracht van de consument en stuurt deze - met instemming - door naar de aanbieder. In dit geval is sprake van (beroeps-/bedrijfsmatige) werkzaamheden die gericht zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst. Hierover leest u meer terug in de publicatie ‘bemiddelen’.

Naast de inhoudelijk betrokkenheid bij het tot stand komen van een overeenkomst, valt ook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van deze overeenkomst onder het begrip ‘bemiddelen’. De AFM realiseert zich dat met beide elementen van dit begrip de reikwijdte ruim is. De grote vraag is of bepaalde FinTech- activiteiten nu wel of niet onder de definitie vallen? Dit is momenteel een ‘grijs gebied’ aangezien de wetgever dergelijke activiteiten niet heeft beoogd te regelen. Dit wordt nu door de AFM onderzocht en zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt een bericht op de AFM website. Naar alle veelgestelde vragen