Terug

Hoe kijkt de AFM - in de context van innovatie - aan tegen bemiddelen?

Disintermediatie is een term die vaak wordt gebruikt in publicaties over fintech. Partijen richten zich op een heel specifiek onderdeel van de waardeketen met als doel om dat onderdeel digitaal te innoveren. AFM en DNB zien dit ook daadwerkelijk terug in de praktijk, dikwijls wordt daarbij het bemiddelingsbegrip geraakt. Bijvoorbeeld:  een financiële onderneming schakelt een FinTech-bedrijf in om de relevante data, nodig voor de verstrekking van een hypotheek, digitaal te verzamelen. Het fintech-bedrijf verzamelt deze data in opdracht van de consument en stuurt deze - met instemming - door naar de aanbieder. In dit geval is sprake van (beroeps-/bedrijfsmatige) werkzaamheden die gericht zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst. Hierover kunt u meer lezen in de publicatie ‘bemiddelen’.

Naast de inhoudelijke betrokkenheid bij de totstandkoming van een overeenkomst, valt ook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van deze overeenkomst onder het begrip ‘bemiddelen’. De AFM realiseert zich dat met beide elementen van dit begrip de reikwijdte ruim is en heeft onderzocht of deze disproportioneel is in het kader van bepaalde nieuwe fintech-proposities. Vooralsnog lijkt dit niet het geval omdat de wetgever bewust heeft beoogd partijen die een belangrijke rollen vervullen in de financiële dienstverleningsketen te reguleren. Dit laatste teneinde de integriteit van de keten te beschermen. Als u vragen heeft over de kwalificatie van uw innovatieve bedrijfsconcept in combinatie met het bemiddelingsbegrip, kunt u deze stellen via de InnovationHub.  Naar alle veelgestelde vragen