Terug

IDD - Vrijstelling en vergunningsplicht

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Vrijstelling en vergunningsplicht

Welke aanpassingen worden doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

De uitzondering voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in het huidige artikel 1:21 Wft komt te vervallen. Er wordt in plaats daarvan een vrijstelling van de vergunningsplicht opgenomen voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast komen de huidige vrijstellingen voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en vee verzekeringen, glasverzekeringen; en reisbureaus of reisorganisaties te vervallen.

Stuur deze vraag door

Wanneer ben ik vrijgesteld van de Wft als ik bemiddel in verzekeringen als aanvulling op een goed of dienst?

De IDD schrijft voor dat de richtlijn onder voorwaarden niet geldt voor partijen die bemiddelen in verzekeringen die aanvulling zijn op de levering van een goed of dienst (zoals reisbureaus en autoverhuurbedrijven). De Vrijstellingsregeling zal hierop nog worden aangepast. De volgende voorwaarden zijn in de IDD opgenomen:

  1. de verzekering is een aanvulling op een goed of dienst en dekt het risico van defect, verlies of beschadiging van het goed of het niet-gebruik van de dienst (of beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s verbonden aan een geboekte reis)
  2. het bedrag van de premie op jaarbasis pro rata berekend is niet hoger dan €600
  3. als de verzekering een aanvulling is op een dienst met een duur van 3 maanden of korter, en het bedrag van de premie per persoon niet hoger is dan €200.
 
Stuur deze vraag door

Wat betekent de aanpassing van de Vrijstellingsregeling voor mij als bemiddelaar in verzekeringen als aanvulling op een goed of dienst?

De partijen die niet aan de voorwaarden van de vrijstellingsregeling voldoen, moeten een vergunning aanvragen en voldoen aan de vergunningvereisten. Zij moeten daarnaast doorlopend voldoen aan de vergunningseisen, waaronder de regels over vakbekwaamheid en informatieverstrekking. Ook moeten deze partijen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare garantie. U kunt de vergunningplicht op verschillende manieren invullen:

  1. u vraagt een zelfstandige bemiddelingsvergunning aan op grond van artikel 2:80 Wft
  2. u kunt optreden als verbonden bemiddelaar op grond van artikel 2:81 Wft
  3. u kunt zich op grond van artikel 2:105 Wft als aangesloten onderneming aansluiten bij een vergunninghouder met een geschikte collectieve vergunning.
Stuur deze vraag door

De wetsartikelen over de notificatieprocedure veranderen. Wat betekent dit voor mij?

De notificatieprocedure in de Wft is aangepast voor (her)verzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigd agenten. Het blijft ongewijzigd dat u de AFM op de hoogte moet stellen van uw voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of diensten te verrichten. 

De informatie die u daarbij moet verstrekken zal door de wetgever worden opgenomen in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. Uiterlijk een maand nadat de AFM de benodigde informatie van u heeft ontvangen, stuurt de AFM deze informatie door aan de toezichthouder van de lidstaat waar u wilt gaan bemiddelen. Nieuw is dat de AFM kan besluiten uw gegevens niet naar de toezichthouder van de andere lidstaat te sturen, als blijkt dat uw bedrijfsvoering of uw financiële positie niet toereikend is. In dit geval wordt u geen toegang verleent om te gaan bemiddelen in de andere lidstaat.

De AFM zal u een melding doen als de gegevens niet worden doorgestuurd aan de andere toezichthouder, evenals wanneer de gegevens zijn ontvangen door de andere toezichthouder. U kunt starten met uw activiteiten één maand na ontvangst van de mededeling dat de gegevens zijn ontvangen door toezichthouder in de andere lidstaat.

Stuur deze vraag door