Terug

Wat betekenen de normen rond het IPID voor u als verzekeraar?

  • Als verzekeraar moet u op basis van artikel 65b BGfo Wft voor elke schadeverzekeringen die u aanbiedt het standaardinformatiedocument IPID opstellen.
  • Als u direct contact met de klant heeft, dan moet u het IPID verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
  • Als u een intermediaire aanbieder bent en de schadeverzekering wordt aangeboden via een bemiddelaar, dan wordt het IPID verstrekt via deze bemiddelaar.
  • U moet het IPID beschikbaar maken voor de bemiddelaar.


Naar alle veelgestelde vragen