Terug

Hoe geeft een klant toestemming voor verstrekking van het IPID via een duurzame drager?

Het IPID mag worden verstrekt op een andere duurzame drager dan papier, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Een van deze voorwaarden is dat de klant uitdrukkelijke toestemming geeft voor verstrekking op een duurzame drager. Dit betekent dat de klant de keuze moet krijgen tussen het ontvangen van het IPID op papier en een andere duurzame drager. De klant moet hierbij uitdrukkelijk hebben gekozen voor de andere duurzame drager; dit betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.Naar alle veelgestelde vragen